Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.4, April 1974

Moscow: Detizdat, 1974

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by V.Duvidov. Illustrations by V.Pertsov, Yu.Molokanov, A.Livanov, A.Semenov, N.Ustinov, N.Popov, V.Kudryavtseva, N.Kholendro, V.Dmitryuk.