Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.9, September 1974

Moscow: Detizdat, 1974

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by V.Chizhikov. Illustrations by V.Koltunov, N.Voronkov, V.Duvidov, V.Statsinskii, Yu.Kopeiko, A.Semenov, M.Skobelev, N.Ustinov, A.Kanevskii, Yu.Lyuksin, B.Kyshtymov, E.Benyaminson.