Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.8, August 1974

Moscow: Detizdat, 1974

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by A.Semenov. Illustrations by A.Semenov, S.Ostrov, V.Losin, V.Pertsov, N.Ustinov, S.Denisov, E.Monin, M.Rebinder, V.Duvidov, L.Tokmakov, V.Chaplya, E.Avakyan, V.Statsinskii, V.Dmitryuk.