Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.5, May 1974

Moscow: Detizdat, 1974

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by Yu.Molokanov. Illustrations by E.Monin, V.Losin, V.Pivovarov, A.Ermolaev, Yu.Kopeiko, L.Tokmakov, Yu.Molokanov, N.Voronkov, V.Chizhikov, A.Semenov, V.Konashevich.