Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.4, April 1974

Moscow: Detizdat, 1974

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by F.Lemkul. Illustrations by N.Zhukov, M.Skobelev, N.Voronkov, V.Losin, L.Tokmakov, G.Makaveeva, Yu.Molokanov, N.Ustinov, V.Chizhikov, V.Duvidov, V.Goshko.