Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.3, March 1974

Moscow: Detizdat, 1974

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by V.Pivovarov. Illustrations by N.Popov, V.Gusev, E.Monin, V.Losin, A.Semenov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, N.Voronkov, L.Tokmakov, V.Pertsov, Yu.Molokanov, V.Chizhikov, V.Duvidov, V.Dmitryuk, V.Kudryavtseva.