Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.12, December 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by L. Tokmakov. Illustrations by G.Makaveeva, V.Losin, A.Speshneva, V.Chizhikov, S.Denisov, Yu.Kopeiko, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Dmitryuk, L.Tokmakov.