Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.11, November 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by Yu.Molokanov. Illustrations by V.Koltunov, V.Chizhikov, D.Viktorov, S.Ostrov, E.Rachev, A.Livanov, V.Dmitryuk, N.Ustinov, N.Voronkov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Kudryavtseva.