Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.10, October 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by Yu.Molokanov, L.Tokmakov, P.Bagin, M.Skobelev, N.Popov, V.Kudryavtseva, I.Savinova, V.Statsinskii, F.Lemkul, N.Kholendro.