Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.8, August 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Duvidov. Illustrations by N.Merezhnikov, V.Chizhikov, I.Spasskii, V.Losin, M.Rebinder, N.Popov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Koltunov, V.Pertsov, V.Pivovarov, N.Kholendro.