Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.7,July 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by N.Basmanova. Illustrations by E.Monin, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, A.Semenov, L.Tokmakov, V.Pertsov, N.Ustinov, V.Dmitryuk, A.Dobritsyn, V.Duvidov, G.Zakrzhevskaya, V.Kudryavtseva.