Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.6, June 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by E.Benyaminson and B.Kyshtymov.  Illustrations by V.Legkobyt, F.Lemkul, P.Bagin, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, N.Popov, Yu.Koval, Yu.Molokanov,  V.Pertsov, S.Ostrov, V.Ivanov, E.Nemirova, V.Kudryavsheva, A.Semenov.