Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.5, May 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover is a children's drawing. Illustrations by N.Kholendro, T.Zuikova. V.Galdyaev, O.Davydova, N.Churishin, F.Lemkul, M.Rebinder, E.Monin, S.Ostrov, V.Gusev, V.Losin, V.Chizhikov, A.Semenov, V.Dmitryuk.