Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.4,April 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by L.Nizhnii, V.Sterligov, V.Duvidov, M.Petrosyan, V.Chizhikov, K.Smbatyan, M.Miturich, Yu.Molokanov, I.Kabakov, S.Denisov, N.Ustinov, V.Pertsov, V.Dmitryuk, M.Rebinder, A.Semenov, A.Shtarkman.