Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.3, March 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,900,000.

.

 

Cover by T.Mavrina. Illustrations by L.Tokmakov, M.Skobelev, A.Kanevskii, A.Brei, N.Ustinov, V.Galdyaev, P.Bagin, S.Zelenskaya, V.Pertsov, V.Pivovarov, V.Dmitryuk, A.i V.Paninykh.