Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.2, February 1973

Moscow: Detizdat, 1973

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,900,000.

.

 

Cover by E.Monin. Illustrations by V.Pertsov, V.Pivovarov, V.Losin, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, Yu.Vasnetsov, N.Voronkov, L.Tokmakov, Yu.Molokanov, M.Rebinder, N.Popov, A.Semenov, V.Chizhikov.