Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Losin. Illustrations by V.Pertsov, N.Voronkov, G.Makaveeva, V.Chizhikov, V.Losin, I.Bruni, V.Legkobyt, E.Benyaminson, B.Kyshtymov.