Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.11, November 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by N.Ustinov. Illustrations by Yu.Kopeiko, Yu.Koval, L.Nizhnii, V.Chizhikov, Yu.Molokanov, V.Losin, V.Kurdov, V.Shlyandin, N.Popov, V.Dmitryuk, I.Kabakov.