Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Pivovarov. Illustrations by V.Pivovarov, L.Nizhnii, N.Ustinov, V.Duvidov, S.Denisov, I.Bruni, N.Voronkov, L.Tokmakov, N.Popov, V.Dmitryuk, N.Kholendro, S.Aristakesova.