Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by S.Denisov. Illustrations by P.Bagin, V.Galdyaev, E.Monin, Yu.Kopeiko, M.Miturich, V.Losin, V.Duvidov, N.Popov, A.Semenov, M.Garakanidze.