Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Pivovarov. Illustrations by V.Losin, L.Tokmakov, N.Voronkov, P.Bagin, N.Popov, Yu.Molokanov, A.Semenov, L.Nizhnii, V.Dmitryuk, V.Chefranov.