Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover is a children's drawing. Illustrations by Yu.Vasnetsov, Yu.Molokanov, V.Losin, A.Speshevaya, I.Bolshakovaya, N.Merezhnikov, M.Skobelev, V.Ivanov.