Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by Yu.Molokanov. Illustrations by V.Chizhikov, V.Losin, N.Ustinov, I.Kabakov, L.Tokmakov, V.Duvidov, V.Dmitryuk, M.Mezheninov, S.Denisov, N.Kholendro, M.Rebinder.