Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by E.Benyaminson, B.Kyshtymov, S.Ostrov, V.Galdyaev, N.Ustinov, L.Tokmakov, M.Miturich, A.Brei, V.Pertsov, V.Legkobyt, E.Goldin, M.Rebinder, N.Kholendro, N.Popov.