Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by E.Benyaminson, B.Kyshtymov. Illustrations by V.Losin, M.Miturich, V.Duvidov, M.Rebinder, L.Tokmakov, S.Denisov, V.Galdyaev, V.Chizhikov, A.Semenov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov.