Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1972

Moscow: Detizdat, 1972

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Losin. Illustrations by E.Bulatov, O.Vasilev, A.Brei, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Staronosov, L.Tokmakov, I.Bruni, V.Chizhikov, N.Popov, M.Miturich, P.Bagin, V.Sterligov, V.Kanevskii.