Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.12, December 1971

Moscow: Detizdat, 1971

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by V.Pivovarov. Illustrations by V.Pertsov, V.Duvidov, N.Popov, L.Tokmakov, M.Miturich, T.Zuikova, V.Chizhikov.