Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.11, November 1971

Moscow: Detizdat, 1971

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by Yu.Kopeiko. Illustrations by Yu.Kopeiko, E.Monin, Yu.Molokanov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, L.Nizhnyi, N.Voronkov, S.Denisov, P.Bagin, V.Losin, M.Rebinder.