Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.10, October 1971

Moscow: Detizdat, 1971

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Duvidov Illustrations by S.Tsentomirskii, Yu.Molokanov, A.Semenov, S.Denisov, N.Ustinov, A.Sklyutauskaite, N.Voronkov, L.Nizhnii, L.Tokmakov, E.Monin, I.Kabakov, V.Dmitryuk.