Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.9, September 1971

Moscow: Detizdat, 1971

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by A. Kanevskii. Illustrations by N.Voronkov, V.Pivovarov, V.Chizhikov, V.Galdyaev, I.Kabakov, L.Kuzmin, A.Dobritsin, A.Ustinov.