Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.8, August 1971

Moscow: Detizdat, 1971

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by M.Miturich Illustrations by M.Mezheninov, A.Brei, S.Denisov, F.Lemkul, P.Bagin, V.Losin, V.Koltunov, V.Duvidov, L.Tokmakov, N.Popov, E.Monin, E.Bulatov, O.Vasilev, L.Smekhov, A.Speshneva.