Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.7, July 1971

Moscow: Detizdat, 1971

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by V.Pivovarov Illustrations by V.Pivovarov, P.Bagin, V.Losin, V.Chizhikov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, N.Popov, V.Duvidov, L.Tokmakov, D.Groman, N.Ustinov,