Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.3, March 1971

Moscow: Detizdat, 1971

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover is a Children's drawing. Illustrations by E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Chizhikov, Yu.Kopeiko, P.Bagin, E.Bulatov, O.Vasilev, B.Kalaushin, L.Tokmakov, V.Losin, V.Pivovarov, N.Ustinov, M.Rebinder.