Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.2, February 1971

Moscow: Detizdat, 1971

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,450,000.

.

 

Cover by V.Chizhikov, Illustrations by V.Pivovarov, E.Monin, M.Miturich, V.Galdyaev, D.Groman, N.Ustinov, N.Popov, M.Mezheninov, L.Tokmakov, V.Losin, V.Dmitryuk, V.Pertsov, A.Eliseev.