Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.1, January 1971

Moscow: Detizdat, 1971

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,450,000.

.

 

Cover by Yu.Molokanov, Illustrations by V.Pertsov, V.Losin, M.Mezheninov, D.Groman, I.Bruni, V.Galdyaev, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, N.Ustinov, A.Semenov, V.Chizhikov, G.Ogorodnikov.