Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.11, November 1970

Moscow: Detizdat, 1970

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by N. Ustinov. Illustrations by N.Ustinov, G.Ogorodnikov, P.Bagin, E.Monin, V.Chizhikov, Yu.Molokanov, L.Tokmakov, V.Dmitriyuk, Yu.Vasnetsov, V. Pertsov, A.Grunin.