Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.9, September 1970

Moscow: Detizdat, 1970

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by N. Zhukov. Illustrations by V.Losin, N.Ustinov, E.Monin, Yu.Vasnestov, Yu.Molokanov, A.Pakhomov, L.Tokmakov, V.Chizhikov, G.Ogorodnikov.