Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.8, August 1970

Moscow: Detizdat, 1970

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,900,000.

.

 

Cover by E. Rachev. Illustrations by V.Galyaev, T.Erėmina, D.Groman, B.Kyshtymov, I.Kabakov, Yu.Vasnetsov, V.Pivovarov, E.Shukaev, V.Chizhikov, G.Ogorodnikov.