Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.6, June 1970

Moscow: Detizdat, 1970

260 x 200 mm. 28 pages

Edition: 5,750,000.

.

 

Cover by N. Charushin. Illustrations by B.Kyshtymov, D.Groman, P.Bagin, A.Kanevskii, N.Ustinov, T.Erėmina, V.Pertsov, V.Galdyaev, Yu.Vasnetsov, L.Tokmakov, A.Tsvetkov.