Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.5, May 1970

Moscow: Detizdat, 1970

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by N. Ustinov. Illustrations by V.Galdyaev, Yu.Korovin, D.Groman, Yu.Vasnetsov, V.Kurdov, B.Kyshtymov, E.Monin, V. Chizhikov.