Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.3, March 1970

Moscow: Detizdat, 1970

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,260,000.

 

 

Cover by V. Duvidov. Illustrations by N.Zhukov, N.Ustinov, V.Galdyaev, Yu.Molokanov, V.Losin, Yu.Vasnetsov, S.Nikolich, T.Erėmina, V.Chizhikov.