Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.2, February 1970

Moscow: Detizdat, 1970

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,260,000.

 

 

Cover by N. Ustinov, back cover by V.Chizhikov.  Illustrations by N.Ustinov, P.Vasilev, Yu.Vasnetsov, V.Losin, V.Pivovarov, V.Galdyaev, V.Duvidov, B.Kyshtymov.