Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.12, December 1969

Moscow: Detizdat, 1969

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by V.Chizhikov, P.Bagin, V.Pivovarov, S.Trofimov, M.Mezheninov, V.Tilman, I.Galanin, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, Yu.Fedorov, G.Ogorodnikov, V.Losin, N.Vasilevskaya, F.Lemkul, Yu.Monetov.