Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.11, November 1969

Moscow: Detizdat, 1969

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by T.Eremina. Illustrations by E.Monin, P.Bagin, S.Trofimov, L.Tokmakov, V.Aleshin, V.Pertsov,  N.Ermolaev,  Yu.Molokanov, V.Pivovarov, V.Chizhikov, F.Lemkul, Yu.Monetov.