Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.7, July 1969

Moscow: Detizdat, 1969

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by E.Budogoskii. Illustrations by I.Galanin, V.Galdyaev, P.Bagin, F.Lemkul, T.Eremina, E.Shabelnik, N.Ustinov, Yu.Molokanov, V.Aleshin, V.Chizhikov, Yu.Monetov.