Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.4, April 1969

Moscow: Detizdat, 1969

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by E.Monin, Illustrations by V.Galdyaev, Yu.Molokanov, V.Chizhikov, N.Ustinov, V.Pivovarov, A.Kanevskii, G.Ogorodnikov, A.Pertsov, T.Eremina, S.Trifimov, V.Losin, Yu.Monetov.