Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.3, March 1969

Moscow: Detizdat, 1969

260 x 200 mm. 24 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Incomplete copy (4 pages missing). Cover by N.Ustinov, Illustrations by V.Galdyaev, A.Brei, V.Alėshin, V.Chizhikov, M.Skobelev, I.Galanin, N.Kuchborskaya, V.Pertsov, E.Monin, Yu.Monetov.