Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.2, February 1969

Moscow: Detizdat, 1969

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by I.Galanin, Illustrations by Yu.Kopeiko, L.Tokmakov, P.Staronosov, E.Budogoskii, N.Kuchborskaya, P.Bagin, S.Trofimov, V.Galdyaev, V.Dmitryuk, V.Vasnetsov, V.Pivovarov, G.Gushin, A.Brei.