Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.11, November 1968

Moscow: Detizdat, 1968

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V.Losin. Illustrations by Yu.Kopeiko, V.Losin, E.Monin, A.Brei, N.Charushin, M.Saltykov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, M.Mezheninov, N.Ustinov, A.Eliseev, M.Skobelev, T.Zuikova, Yu.Fedorov.