Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.10, October 1968

Moscow: Detizdat, 1968

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V. Pivovarov. llustrations by  E.Benyaminson, B.Kyshtymov. V.Losin, N.Ustinov, E.Monin, I.Kabakov, V.Pertsov, A.Brei, M.Miturich, A.Kokorin, A.Eliseev, V.Pivovarov (back)